Meie esimene leping 20 veoki varustamiseks kaugdiagnostika ja telemaatika seadmetega

Peale kuuajalist testi meie kliendi veokil sõlmisime esimese lepingu 20 st veokist koosneva autopargi varustamise kaugdiagnostika ja telemaatika seadmetega.

Kliendi soovil teostame pidevat monitooringut autopargi üle ja edastame raporteid masinapargi tegevuse kohta.

Jälgimise all on järgmised olulised parameetrid :  info autode seisukorra kohta, ehk teavitamine tekkinud riketest veokite süsteemides ning rikete kiire kõrvaldamise organiseerimine,  töö ja puhkeaeg, kütusehaldus, kulude ja juhtide töö arvestuse aruande esitamine kliendi raamatupidamisele kord kuus.